Strona główna

Licencjonowane biuro rachunkowo - prawne Maria Gąsior świadczy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej, sporządzania sprawozdań dla Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Statystycznego, prowadzenia pełnej obsługi kadr i płac, obsługi prawnej oraz dochodzenia odszkodowań.

 

Biuro świadczy usługi w zakresie:

 • prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenia Ksiąg Handlowych
 • prowadzenia ewidencji zryczałtowanej
 • prowadzenia spraw kadrowych i płacowych
 • rozliczenia z ZUS i US
 • zwrotu podatku VAT z UE
 • obsługi prawnej
 • dochodzenia odszkodowań

Biuro świadczy usługi dla:

 • jednoosobowych podmiotów gospodarczych
 • małych, średnich i dużych firm
 • spółek prawa cywilnego
 • spółek prawa handlowego
 • innych podmiotów
 

Certyfikat wykonywania zawodu

Maria Gąsior posiada certyfikat księgowego o numerze 25371/01 uprawniający do wykonywania zawodu, nadany przez Ministra Finansów.

Serdecznie zapraszam

Maria Gąsior